CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xã Thượng Quận tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026.
07/07/2021 12:00:00

Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2021, HĐND xã Thượng khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trọng thể kỳ họp thứ nhất, nhằm báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triền kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ thị ủy - Trưởng ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị; Đồng chí Lê Trung Kiên - Thị ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân - Thị ủy viên phụ trách Đảng bộ xã; cùng các ông bà đại biểu HĐND xã thuộc đơn vị bầu cử số 3( xã Hiệp Hòa, xã Thượng Quận, và phường An Phụ); ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kinh Môn, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phó thôn. MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí Nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, khóa 20 chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban bầu cử xã, Ban bầu cử và các tổ bầu cử trong xã đã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn xã có 6 khu vực bỏ phiếu, với cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ 99,03%; Kết quả xã đã bầu đủ 2 đại biểu Quốc hội khóa XV, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 5 đại biểu HĐND thị xã, Đặc biệt là 25 đại biểu HĐND xã khóa 21, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, dân chủ, an toàn và đúng quy định của pháp luật,.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan đoàn kết, HĐND xã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả như sau: Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa 20 được tín nhiệm, bầu tái đắc cửgiữ chức danh Chủ tịch HĐND xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; Ông Nguyễn Hữu Dũng, ủy viên BCH đảng bộ,được tín nhiệm, bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%;

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu 4 các ông bà Trưởng, phó các ban của HĐND xã khóa 21 nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Bà Lê Thị Hương, ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch UBMTTQ xã, được bầu tái cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - xã hội; Bà Nguyễn Thị Tình, ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, được bầu tái cử chức danhTrưởng ban Pháp chế HĐND xã.

Ông Bùi Văn Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa 20, được tín nhiệm, bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch UBND xã, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông, Bùi Văn Hảo, được bầu tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xãtỷ lệ phiếu bầu đạt 92 %; bầu 02 chức danh Uỷ viên UBND xã, gồm các Ông Nguyễn Thanh Sơn, đảng ủy viên, Trưởng Công an xã; ông Nguyễn Phúc Bình, đảng ủy viên, Chủ huy trưởng BCH quân sự xã, với số phiếu tập trung cao.

* Chủ tọa kỳ họp trình HĐND xã xem xét, biểu quyết thông qua:

- Nghị quyết về việc bầu cử các chức danh tại kỳ họp thứ nhất. Nghị quyết của Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND xã; Nghị quyết về việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021; số lượng, cơ cấu thành phần ủy viên các Ban của HĐND khóa 21.

- Kỳ họp thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh chủ tịch HĐND xã, chức danh Phó chủ tịch HĐND xã, chức danh các Trưởng, phó trưởng ban HĐND xã, chức danh chủ tịch UBND xã, chức danh Phó chủ tịch UBND xã, các chức danh Uỷ viên UBND xã khóa 21, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2021. Và nghị quyết về quyết toán ngân sách xã năm 2020.

Phát biểu tại kỳ họp Đồng chí Nguyễn Văn Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ thị ủy - Trưởng ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của các đại biểu HĐND xã đã lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vào các chức danh của HĐND và UBND. Đồng chí mong rằng, trên cương vị công tác được đảm nhiệm, các ông, bà sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo xã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, của đại biểu HĐND xã để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng xã Thượng Quận sớm đạt Nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

Đồng thời nhấn mạnh; thành công của Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa 21 là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề cho hoạt động nhiệm kỳ mới hiệu quả. Năm 2021 là năm mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các vị đại biểu HĐND xã nhà, cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa trước cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri; động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thời gian tới.

HĐND, UBND xã cần tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở; Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền vững mạnh,phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã; nâng cao chất lượng các kỳ họp. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, với các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quết HĐND xã đã đề ra.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 12:32:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0