GIÁO DỤC-Y TẾ
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới
28/06/2021 08:01:36

UBND thị xã Kinh Môn ban hành văn bản số 410/UBND-VP ngày 2/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:21:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,907