GIÁO DỤC-Y TẾ
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới
28/06/2021 08:01:36

UBND thị xã Kinh Môn ban hành văn bản số 410/UBND-VP ngày 2/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn

 
 
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2628
Trước & đúng hạn: 2628
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 18:35:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,900