LỊCH LÀM VIỆC
lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 46
14/11/2023 03:37:16

lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 46

Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 46

(từ ngày 13/11 đến ngày 19/11/2023) 

 

Thứ 2, Ngày 13/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCH mở rộng (chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng)

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCH mở rộng (chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng)

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCH mở rộng (chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng)

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp BCH mở rộng (chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng)

Thứ 3, Ngày 14/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Thẩm định thi đua khen thưởng năm 2023.

- Chiều: làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan.

- Chiều: làm việc tại cơ sở

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan.

- Chiều: làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

Thứ 4, Ngày 15/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ sở.

- Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan.

- Chiều: làm việc tại cơ quan.

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan.

- Chiều: Dự kiểm tra công tác Đảng.

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5, Ngày 16/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

-  Dự HĐ khám sơ tuyển nghĩa vụ QS

 

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

-  Dự HĐ khám sơ tuyển nghĩa vụ QS

 

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

-  Dự HĐ khám sơ tuyển nghĩa vụ QS

 

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

-  Dự HĐ khám sơ tuyển nghĩa vụ QS

 

Thứ 6, Ngày 17/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Dự Hội nghị Hội cựu giáo chức

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Dự Hội nghị Hội cựu giáo chức

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Dự Hội nghị Hội cựu giáo chức

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7, Ngày 18/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Trực cơ quan

Phó Chủ tịch UBND:  Bùi Văn Hảo

- Nghỉ

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Nghỉ

Chủ nhật, Ngày 19/11

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Nghỉ

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Trực cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Nghỉ

 

 (Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND

Thị xã và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3397
Trước & đúng hạn: 3397
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 06:00:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 16,310