LỊCH LÀM VIỆC
lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 39
26/09/2023 09:48:24

lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 39

Thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần 39

(từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2023) 

 

Thứ 2, Ngày 25/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3, Ngày 26/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Dự Hội nghị kỷ niệm ngày Quốc tế NCT

- Chiều: Hội nghị thăm đồng định sản

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Hội nghị thăm đồng định sản

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Dự Hội nghị kỷ niệm ngày Quốc tế NCT

- Chiều: Hội nghị thăm đồng định sản

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Hội nghị thăm đồng định sản

Thứ 4, Ngày 27/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ sở

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5, Ngày 28/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ sở

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6, Ngày 29/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Họp Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Họp Thị ủy

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7, Ngày 30/9

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

Trực cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

Nghỉ

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

Nghỉ

Chủ nhật, Ngày 01/10

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

Nghỉ

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

Trực cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

Nghỉ

  

(Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND

Thị xã và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3486
Trước & đúng hạn: 3486
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 15:20:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 16,432