LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần thứ 34
16/08/2022 10:05:29

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần thứ 34

Lịch làm việc của Lãnh đạo HĐND; UBND xã Thượng Quận tuần thứ 34

 (từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022)

 

Thứ 2, Ngày 15/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Dự bàn giao nhà Đại đoàn kết

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Dự bàn giao nhà Đại đoàn kết

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Dự bàn giao nhà Đại đoàn kết

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Dự bàn giao nhà Đại đoàn kết

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 3, Ngày 16/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Họp Thị xã

 Chiều: Làm việc tại cơ sở

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 4, Ngày 17/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Họp TX quy hoạch dãn dân

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ sở

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 5, Ngày 18/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: làm việc tại cơ sở

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 6, Ngày 19/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

- Sáng: Làm việc tại cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ 7, Ngày 20/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

Trực tại cơ quan

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

Nghỉ

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

Nghỉ

Chủ nhật, Ngày 21/8

Chủ tịch UBND: Bùi Văn Lượng

Nghỉ

Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Hảo

Trực tại cơ quan

Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Trường

Nghỉ

Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Hữu Dũng

Nghỉ

                                                                                                                                                               

(Lịch làm việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với lịch làm việc của UBND

Thị xã và lịch làm việc của Thường trực thị ủy). /.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:41:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,907