THÔNG BÁO
thông báo về việc làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp đồng bộ các giấy tờ cá nhân cho công dân trên địa bàn xã
25/10/2022 07:00:45

thông báo về việc làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp đồng bộ các giấy tờ cá nhân cho công dân trên địa bàn xã

CÔNG AN THỊ XÃ KINH MÔN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ THƯỢNG QUẬN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

                                                          Thượng Quận, ngày 24 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

của Công an xã Thượng Quận về việc làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp đồng bộ các giấy tờ cá nhân cho công dân trên địa bàn xã

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân

 

          Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Kế hoạch của Công an thị xã về việc tiếp tục rà soát, vận động đối với các công dân đang cư trú trên địa bàn xã chưa làm thẻ CCCD gắn chíp đi làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử và tích hợp các giấy tờ của công dân như: Thẻ bảo hiểm, thẻ y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe…v/v vào tài khoản định danh điện tử để công dân sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử thực hiện các thủ tục hành chính về cư trú, tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu… và các dịch vụ công thiết yếu mức độ 3, mức độ 4 khác trên cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

          Vậy Công an xã thông báo và kính mời các công dân đang cư trú trên địa bàn xã chưa làm thẻ CCCD gắn chíp và đã làm thẻ CCCD gắn chíp biết chủ động sắp xếp công việc đến Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Thượng Quận để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp các giấy tờ của công dân vào tài khoản định danh điện tử. Thời gian thực hiện: Từ 7 giờ 30 phút ngày 26/10/2022 đến 17 giờ ngày 26/10/2022.

          Khi đi đề nghị các công dân chưa làm thẻ CCCD gắn chíp mang theo các giấy tờ cá nhân gồm: CMND 9 số, thẻ CCCD mã vạch, thẻ BHXH, Giấy khai sinh… và các công dân đã được cấp thẻ CCCD gắn chíp mang theo: Thẻ bảo hiểm, thẻ y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe…v/v để quá trình thực hiện được nhanh chóng, thuận lợi./.

                                                                                    TM. CÔNG AN XÃ

                                                                                    TRƯỞNG CÔNG AN

                                                                               Trung tá Nguyễn Thanh Sơn

 

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 572
Trước & đúng hạn: 572
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 07:20:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0