CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội
01/08/2022 02:32:46

V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ3,4 và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội

V/v triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTgngày 19/10/2016 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tụchành chính qua

dịch vụ bưuchính công ích;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23/4/2018 củaChính phủ về

thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tụchành chính

và Nghị định số 107/2021/NĐ-CPngày 06/12/2021 củaChính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CPngày 23/4/2018;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CPngày 08/4/2020 củaChính phủ về

thực hiện thủ tụchành chính trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBNDngày 10/01/2020 củaUBND tỉnh

vềban hành quy chế quảnlý, vậnhành, khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện

tửliên thông và Cổng Dịch vụcông trực tuyến tỉnh Hải Dương.

Hiệnnay, trên Cổng Dịch vụcông trực tuyến của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ

http://dichvucong.haiduong.gov.vn, SởLao động– Thươngbinh và Xã hộicó tổng

số123 thủ tụchành chính (TTHC), trong đó40 TTHC đượccung cấp dịch vụcông

trực tuyến mức độ4 và 82 TTHC cung cấp dịch vụcông trực tuyến mức độ3.

Nhằm tạo điều kiện thuận tiệncho tổ chức,doanh nghiệp,cá nhân có nhu

cầu nộp hồ sơ giải quyếtTTHC được thuận tiện,nhanh chóng, tiết kiệmchi phí,

đồng thời thực hiện tốtcông tác phòng, chống dịchCOVID-19, hạn chế tiếpxúc

trực tiếp,góp phần đẩy mạnh ứng dụngcông nghệthông tin, xây dựngchính quyền

điện tửvà nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụcông trực tuyến,thúc đẩy cảicách

hành chính, SởLao động– Thươngbinh và Xã hội đề nghịvà khuyếnkhích các tổ

chức,doanh nghiệp,cá nhân tích cực sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3,

mức độ4 và dịch vụ bưuchính công ích khi có nhu cầu giải quyếtTTHC thuộc

lĩnh vựcLao động, Ngườicó công và Xã hội, cụ thể:

(1) Trường hợp sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3, 4:

Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân truy cậpvào Cổng dịch vụcông trực tuyến

tỉnh Hải Dương tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn, chọn phần đăngký

tài khoản(góc bên phải,trên cùng) để đăngký tài khoản sử dụng,vào phần nộp hồ

sơ trực tuyến để lựa chọnTTHC cần thực hiệnvà tiếnhành đưafile tài liệulên

theo từngthành phần hồ sơ (nếucó), cung cấpthêm các thông tin cần thiếtsau đó

bấmnút thao tác nộp hồ sơvà làm theo hướng dẫn.

- Đối với TTHC mức độ4: Các tổchức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồsơ

trực tuyến, thanh toán phí, lệphí (nếu có) qua môi trường mạng và nhận kết quả

trên Cổng dịch vụcông trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ

http://dichvucong.haiduong.gov.vnhoặc nộp trực tiếp và được nhận kết quảtrực

tiếp tại Trung tâm Phục vụHành chính công tỉnh/bộphận một cửa cấp

huyện/cấp xã hoặcqua dịch vụ bưuchính công ích.

- Đối vớiTTHC mức độ3: Các tổ chức,cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ

trực tuyếntrên trên Cổng dịch vụcông của tỉnh tại địa chỉ

http://dichvucong.haiduong.gov.vn hoặcnộp trực tiếp tại bộphận một cửa các

cấp; việcthanh toán phí, lệphí (nếucó) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp

tạiTrung tâm Phục vụHành chính công tỉnh/bộphận một cửa cấp huyện/cấp xã

hoặcqua dịch vụ bưuchính công ích.

(Đề nghịtruy cập địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn để được

hướng dẫn đăng nhập, sử dụng dịch vụ).

(2) Trường hợp sử dụng dịch vụ bưuchính công ích:

- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân liên hệ với bưu cục của Bưu điện ViệtNam

(VN Post) để nộp hồ sơ (đến trực tiếp tại bưu điện gần nhất hoặcliên hệ với bưu

cục,nhân viên bưu điện sẽ đến tậnnhà để tiếp nhận hồ sơ)và đăngký nhận kết

quả tại nhà/cơ quan/đơn vị. Khi nộp hồ sơ cầnnói rõ vớinhân viên bưu điện về

việc đăngký dịch vụ bưuchính công ích để nộp hồ sơvà nhận kết quả giải quyết

TTHC, đồng thờinói rõ tên thủ tụchành chính cần thực hiện để được hướng dẫn.

Lưuý: Việc sử dụng dịch vụ bưuchính thông thường, chuyểnphát nhanh

thông thường củaVN Post hay củacác hãng chuyểnphát nhanh khác không được

gọilà nộp hồ sơqua dịch vụ bưuchính công ích.

- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân nộp hồ sơvà nộpcác khoảnphí, lệphí theo

quy định (nếucó).

- Nhân viên bưu điệnmang hồ sơ đến bộ phận một cửacác cấp.

- Công chứcLao động, Thươngbinh Xã hội thường trực tại bộ phận một cửa

các cấp tiếp nhận hồ sơvà chuyển giải quyếttheo quy định.

- Tổ chức/doanh nghiệp/cánhân nhận kết quả tại địa chỉ đăngký thông qua

dịch vụ bưuchính công ích.

SởLao động– Thươngbinh và Xã hội đề nghịcác sở,ban, ngành; UBND

các huyện, thịxã, thành phố;UBND các xã, phường, thị trấn;các cơquan thông

tin, báo chí phối hợptuyên truyềnsâu rộng đến ngườidân, doanh nghiệpquan tâm,

tích cực sử dụng dịch vụcông trực tuyếnvà dịch vụ bưuchính công ích để thực

hiệnTTHC thuộc lĩnh vựcLao động, Ngườicó công và Xã hội,giúp tiết kiệm thời

gian, chi phí thực hiệnTTHC cho ngườidân, doanh nghiệpvà thực hiện tốtcông

tác phòng, chống dịchCOVID-19.

SởLao động– Thươngbinh và Xã hộiyêu cầucác phòng, đơn vị trực thuộc

Sở,Phòng Lao động– Thươngbinh và Xã hộicác huyện, thịxã, thành phố,công

chức,viên chức, ngườilao độngtoàn ngành, đặc biệtcông chức được cử tiếp nhận

hồ sơ tạiTrung tâm Phục vụHành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện,

cấpxã tích cựctuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức,doanh nghiệp,cá nhân

sử dụng dịch vụcông trực tuyến mức độ3,4 và dịch vụ bưuchính công ích khi có

nhu cầu giải quyếtTTHC thuộccác lĩnh vựcngành quảnlý.

Trong quá trình thực hiện, nếucó phát sinh vướng mắc, đề nghịliên hệ với

Bộ phận một cửa của SởLao động– Thươngbinh và Xã hội tạiTrung tâm Phục

vụhành chính công tỉnh, số điện thoại: 0220.3835.002 để được hỗ trợ./.

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 12:59:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0