CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thượng Quận: quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
28/06/2021 12:00:00

Sáng ngày 24.6, Đảng bộ xã Thượng Quận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Nguyễn Văn Tuy - Uỷ viên Ban Thường vụ thị ủy - Trưởng ban tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị  trực tiếp quán triệt các nội dung.

 

295 đảng viên của Đảng bộ xã Thượng Quận đã tích cực tham gia nghiên cứu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm bao gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu về những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể; định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. 

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước diễn ra thành công ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Quận yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt, học tập tiếp tục nghiên cứu, viết bài thu hoạch gửi về Chi bộ nơi sinh hoạt; đồng thời cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết là việc làm thường xuyên, nghiêm túc trong cả nhiệm kỳ để thực hiện đúng đắn và sáng tạo, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:15:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 8,906