GIÁO DỤC-Y TẾ
Thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025
25/10/2022 04:25:33

Thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

Ngày 20/10/2022, Sở Y tế ban hành kế hoạch số 2223/KH-SYT về việc thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt 90% cán bộ, nhân viên ngành Y tế trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về phòng, chống bạo lực gia đình; đạt 90% các huyện, thị xã, thành phố có cộng tác viên dân số thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Phấn đấu 40% số hộ gia đình tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tại các thôn, khu dân cư; trên 95% người bị bạo lực gia đình khi phát hiện được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, kết nối và hỗ trợ tại các cơ sở khám chữa bệnh; trên 70% người có nguy cơ bị bạo lực gia đình được trang bị kiến thức, kỹ năng về ứng phó khi bị bạo lực gia đình; Trên 80% những người có hành vi bạo lực gia đình khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch xây dựng 06 giải pháp gồm: tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra; Xây dựng và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa bạo lực gia đình; Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

 

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3486
Trước & đúng hạn: 3486
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 11:26:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 16,437