na
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới
UBND thị xã Kinh Môn ban hành văn bản số 410/UBND-VP ngày 2/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2961
Trước & đúng hạn: 2961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/08/2022 20:04:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 12
Tất cả: 8,214